Chrzest PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
11.10.2006.

            Informacje o Sakramencie Chrztu Św.

           W naszej parafii Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w każdą niedzielę na Mszy Św. o godzinie 11:45.
           Na dwa tygodnie przed planowaną Uroczystością należy przybyć do kancelarii (w godzinach jej pracy) z metryką urodzenia dziecka (USC) i danymi Rodziców Chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
           Rodzicami Chrzestnymi mogą być ludzie po 16 roku życia, po Sakramencie Bierzmowania, wierzący i praktykujący, w takiej sytuacji moralnej, która pozwala na otrzymanie rozgrzeszenia i przystąpienie do Komunii Św. w intencji dziecka.
           Z parafii gdzie obecnie mieszkają powinni dostarczyć aktualne zaświadczenie o tym iż mogą pełnić tę rolę.
          Jeżeli w naszej parafii pragnie Ochrzcić dziecko Rodzina mieszkająca poza naszymi granicami, to potrzebuje zgody i opinii z parafii na terenie której zamieszkuje.
          Rodzice którzy nie posiadają Sakramentu Małżeństwa (a żyjący w związku  bez przeszkód proszeni są o zastanowienie nad niekonsekwencją swego postępowania w kwestiach wiary).
          Jeżeli nie ma przeszkód natury sakramentalnej to Rodzice dziecka i Chrzestni powinni przystąpić do sakramentu Pokuty i Komunii Św. w intencji dziecka.
          Elementem materialnym potrzebnym do tej uroczystości jest Świeca (znak wiary Rodziców - przekazują dziecku), trzyma ją Ojciec Chrzestny i Biała Szatka (pamiątka Czystości duszy dziecka wynikająca z otrzymanego Sakramentu).

 

 - Do kancelarii przychodzimy 15 - 20 min. przed Chrztem, aby złożyć podpisy w księgach.  

-    Jest to najlepszy moment, aby złożyć ofiarę na rzecz parafii za w/w uroczystość. Jest to dar serca na rozwój i utrzymanie parafii.

 

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM ?

Zgodnie z Chrześcijańską tradycją, przyjmujący Chrzest powinien mieć Ojca lub Matkę Chrzestną. Jego zadaniem jest pomoc Rodzicom dziecka w Jego Religijnym wychowaniu, tak by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.  Pomoc ta ma wynikać z własnego chrześcijańskiego życia.

Chrzestnym nie może być KAŻDY.

Kościół w trosce o zbawienie chrzczonych stawia Im bardzo konkretne wymagania.

1.      Jest Katolikiem praktykującym.

2.      Ukończył 16 lat życia.

3.      Przyjął trzy Sakramenty Wtajemniczenia ( Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie).

4.      Prowadzi życie zgodne z Wiarą i zadaniami jakie ma pełnić.

5.      Jest w stanie i chce przystąpić do Sakramentu Pokuty w intencji dziecka.

6.      Jest wolny od kar kanonicznych.

Pomyłka jest wybór na Chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w konkubinacie ( jak mówimy „bez ślubu kościelnego”, albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności. Podczas Chrztu Rodzice i Chrzestni maja wyznać wiarę, w której Dziecko ma być Ochrzczone i wyrzec się wszelkiego zła. Ma to być Osoba , która żyje życiem prawdziwie Chrześcijańskim ; wierząca, praktykująca uczestnicząca w życiu swojej parafii. Zadaniem bowiem Chrzestnego jest nie tylko obdarowywanie dziecka prezentami, ale pomoc w rozwoju jego wiary. Powinna to być Osoba związana z Rodziną, aby poprzez częste kontakty mieć wpływ na jego postępowanie. Chrzestny powinien cieszyć się w tej Rodzinie autorytetem, by w razie potrzeby zwrócić uwagę dziecku i Jego Rodzicom na błędy lub braki w Wychowaniu.  Dlatego gdy Rodzic Chrzestny nie jest znany Proboszczowi wymagane jest zaświadczenie z Jego parafii, że jest osobą wierząca i praktykującą.

 

 

 

 

 

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM ?

Zgodnie z Chrześcijańską tradycją, przyjmujący Chrzest powinien mieć Ojca lub Matkę Chrzestną. Jego zadaniem jest pomoc Rodzicom dziecka w Jego Religijnym wychowaniu, tak by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.  Pomoc ta ma wynikać z własnego chrześcijańskiego życia.

Chrzestnym nie może być KAŻDY.

Kościół w trosce o zbawienie chrzczonych stawia Im bardzo konkretne wymagania.

1.      Jest Katolikiem praktykującym.

2.      Ukończył 16 lat życia.

3.      Przyjął trzy Sakramenty Wtajemniczenia ( Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie).

4.      Prowadzi życie zgodne z Wiarą i zadaniami jakie ma pełnić.

5.      Jest w stanie i chce przystąpić do Sakramentu Pokuty w intencji dziecka.

6.      Jest wolny od kar kanonicznych.

Pomyłka jest wybór na Chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w konkubinacie ( jak mówimy „bez ślubu kościelnego”, albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności. Podczas Chrztu Rodzice i Chrzestni maja wyznać wiarę, w której Dziecko ma być Ochrzczone i wyrzec się wszelkiego zła. Ma to być Osoba , która żyje życiem prawdziwie Chrześcijańskim ; wierząca, praktykująca uczestnicząca w życiu swojej parafii. Zadaniem bowiem Chrzestnego jest nie tylko obdarowywanie dziecka prezentami, ale pomoc w rozwoju jego wiary. Powinna to być Osoba związana z Rodziną, aby poprzez częste kontakty mieć wpływ na jego postępowanie. Chrzestny powinien cieszyć się w tej Rodzinie autorytetem, by w razie potrzeby zwrócić uwagę dziecku i Jego Rodzicom na błędy lub braki w Wychowaniu.  Dlatego gdy Rodzic Chrzestny nie jest znany Proboszczowi wymagane jest zaświadczenie z Jego parafii, że jest osobą wierząca i praktykującą.

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 10.06.2020. )
 
następny artykuł »
 
Parafia Rzymsko-Katolicka sw. Ojca Pio