INTENCJE
Wpisał: Ignacy Dziewiątkowski   
23.09.2016.


Ptk. 22.09.23 r. 

g. 7.00 + Władysława (ON)w XIII r. śm. i Krystyny Hofman, Alfredy i Czesława Kusików

g. 7.00 + Józefy i Juliana Figurów w 95 r. S.M., 

* Bł. Boze i potrzebne łaski dla Ireny i Tomasza Smykiewicz w 39 r. S.M.

g. 8.00 + Kazimiery Piotrkowicz G.22.

g. 8.00 + Doroty Grabowskiej i za C.R. G.22.

g. 15.00 * Dziękczynna za dar życia, łaske wiary, za Rodzinę, Przyjaciół, o Bł. Boze na dalsze lata życia dla Bożenny przez wst. św. Ojca Pio

g. 19.00 + Jolanty Graczykowskiej G.22. 

Sob. 23.09.23 r.

g. 7.00 + Jolanty Graczykowskiej G.23.

g. 8.00 * O Bł. Boże i łaski dla Genowefy Jańczyk z racji 75 r. ur.,  dla Jej Wnuka Jakuba Karaska z racji 18 r. ur., o Dary Ducha Św. i opiekę dla C.R.

g. 8.00 + Kazimiery Piotrkowicz G.23.

g. 8.00 + Doroty Grabowskiej i za C.R. G.23.

g. 8.00 + Marianny Jędrzejewskiej w III r. śm. i za C.R.

g. 19.00 + Zygmunta Kolasa w VI r. śm.

Ndz.24.09.23 r.  ODPUST PARAFIALNY Św. Ojca PIO

g. 7.30 + Jolanty Graczykowskiej G.24.

g. 7.30 + Doroty Grabowskiej i za C.R. G.24.

g. 9.00 + Zofii, Henryka, Andrzeja Kosiorek i za C.R.

g. 9.00 * O Bł. Boże dla Małżeństw które odnawiają dziś przysięgę Małżeńską 

g. 10.30 * O Bł. Boze i opiekę M.B. dla Anny i Marka w XXX r. S.M. dla Moniki i Justyny o Dary Ducha Św. i za C.R. Piotrowskich

g. 11.45 + ZBIOROWA

+ Danuty i Tadeusza, Irmagardy i Zygmunta

+ Aleksandra (ON), Celiny i Anieli

* O Bł. Boze i zdrowie dla Teresy i Czesława Janiszewskich w 50 r. S.M. i o łaski na dalsze wspólne lata życia 

g. 13.00 + Zbiorowa

g. 15.00 + Kazimiery Piotrkowicz G.24.

g. 18.30 * O Bł. Boże i łaski dla Bożeny i Bronisława w 45 r. S.M. i za C.R.

g. 20.00 + Beaty Perkowskiej w X r. śm.

Ndz.24.09.23 r. KAPLICA DZIECI

g. 10.30 * ZBIOROWA *

* O Bł. Boże dla  Aleksandra w X r. ur. i za C.R. Kowalskich

g. 13.00 * Zbiorowa

+ Doroty Grabowskiej G.24 - wspomnienie

* O Bł. Boże i łaski

Pon. 25.09.23 r.. 

g. 7.00 + Jolanty Graczykowskiej G.25.

g. 7.00 +

g. 8.00 + Kazimiery Piotrkowicz G.25. 

g. 8.00 + Doroty Grabowskiej G.25.

g. 15.00 * O Bł. Boże i zdrowie dla Teresy i Czesława Janiszewskich w 50 r. S.M. i o łaski na dalsze wspólne lata życia 

g. 19.00 O Bł. Boże i łaski dla Rafała z racji 47 r. ur. i za C.R. Listwon

Wtr .26.09.23 r. 

g. 7.00 + Alicji i Władysława C.R. Wieteska i Rydeckich

g. 7.00 + 

g. 8.00 + Kazimiery Piotrkowicz G.26.

g. 8.00 +  Doroty Grabowskiej G.26.

g. 15.00 +

g. 19.00 + Jolanty Graczykowskiej G.26.

 Śrd 27.09.23 r. 

g. 7.00 Doroty Grabowskiej G.27.

g. 7.00 + Jolanty Graczykowskiej G.27.

g. 8.00 

g. 8.00 + Kazimiery Piotrkowicz G.27. 

g. 15.00 + Danuty Wojnickiej - Szuba 

g. 19.00 + Nowenna do M. Bożej  +

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy

Doroty Grabowskiej G.27.

+ Jolanty Graczykowskiej i za C.R.

Czwt. 28.09.23 r. 

g. 7.00 + Jolanty Graczykowskiej G.28.

g. 7.00 + Doroty Grabowskiej G.28. 

g. 8.00 + Kazimiery Piotrkowicz G.28.

g. 8.00 +  

g. 15.00 + 

g. 19.00 + ZBIOROWA

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Kościołą

* O nowe i gorliwe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 

 Jolanty Graczykowskiej

+ Doroty Grabowskiej G.28.

+ Czesława (ON) Sikorskiego w r. śm. i za C.R. 

Ptk. 29.09.23 r. 

g. 7.00 + Jolanty Graczykowskiej G.29.

g. 7.00 * O Bł. Boze i łaski dla Magdaleny i Michała, Grzegorza Gąsowskich z racji Ich Urodzin i Imienin

g. 8.00 + Kazimiery Piotrkowicz G.29.

g. 8.00 + Doroty Grabowskiej i za C.R. G.29.

g. 15.00 + Zofii, Stanisława i Jana Karczmarczyk

g. 19.00 * O Bł. Boże i Dary Ducha Św. dla Agnieszki i Rafała z racji 22 r. S.M. i za C.R. Listwon

Sob. 30.09.23 r.

g. 7.00 + Jolanty Graczykowskiej G.30.

g. 8.00 + Jolanty Trzeciakiewicz w I r. śm.

g. 8.00 + Kazimiery Piotrkowicz G.30.

g. 8.00 + Doroty Grabowskiej i za C.R. G.30.

g. 8.00 + 

g. 19.00 * O Bł. Boże i łaski dla Anny i Bogdana Jaworowskich w 35 r. S.M. o Boże dary dla C.R.

Ndz.01.10.23 r.  

g. 7.30 + Andrzeja Chudzickiego

g. 7.30 + Stanisława Kostaniak G.1.

g. 9.00 * O Bł. Boże i Dary Ducha Św. dla Anny i Piotra z racji 40 r. S.M. i za C.R. Falęckich

g. 9.00 * O Bł. Boze i opiekę M.B. dla Rafała Listwona intencja od Chóru.

g. 10.30 * O Bł. Boze dla Anny z racji 55 r. Ur. i za C.R. Messerli 

g. 11.45 + ZBIOROWA

* O Bł. Boże i zdrowie dla Michała z racji imienin i urodzin i za C.R. Tomczyk

g. 13.00 + Zbiorowa

+ Stanisława Kostaniak G.1. 

g. 15.00 + Krystyny i Henryka Kierzkowskich

g. 18.30 + Bogdana Zwolińskiego w II r. śm. i za C.R.

g. 20.00 + Grzegorza Piotrowicza G.1.

Ndz.01.10.23 r. KAPLICA DZIECI

g. 10.30 * ZBIOROWA *

* O Bł. Boże dla 

g. 13.00 * Zbiorowa

* O Bł. Boże i łaski

Pon. 02.10.23 r.. 

g. 7.00 + Alicji Żurek 2 tyg. po śm. i za C.R.

g. 7.00 +

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.2.

g. 8.00 + Zofii Olbryckiej i Henryka Piechowiak, za dusze w czyśćcu cierpiące

g. 15.00 + Aleksandry Watras G.1. 

g. 19.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.2

Wtr .03.10.23 r. 

g. 7.00 + 

g. 7.00 + 

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.3.

g. 8.00 + Aleksandry Watras G.2.

g. 15.00 + Alicji i Eugeniusza Lemańskich i za C.R.

g. 19.00 + Stanisława Kostaniak (ON) G.3.

 Śrd 04.10.23 r. 

g. 7.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.4.

g. 7.00 + Antoniego Sawicz w 59 r. śm. i żony Haliny

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.4.

g. 8.00 + Aleksandry Watras G.3. 

g. 15.00 + 

g. 19.00 + Nowenna do M. Bożej  +

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy

+ Stanisława Kostaniak G.4.

Czwt. 05.10.23 r. 

g. 7.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.5.

g. 7.00 + Aleksandry Watras G.4.

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.5.

g. 8.00 * O Bł. Boże i potrzebne łaski dla Grzegorza w 51 r. ur. i za C.R.

g. 15.00 + 

g. 19.00 + ZBIOROWA

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Kościołą

* O nowe i gorliwe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 

+ Stanisława (ON) Kostaniak G.5.

+ Aleksandry Watras G.4. 

Ptk. 06.10.23 r.  I Piątek Miesiąca

g. 7.00 + 

g. 7.00 +

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.6.

g. 8.00 + 

g. 15.00 + Stanisława Norkowskiego i rodziców Felicji i Mieczysława Zawadzkich i za C.R.

g. 18.00 (Kaplica ) + Stanisława (ON) Kostaniak G.6. 

g. 19.00 + Aleksandry Watras G.5.

g. 21.00 + 

Sob. 07.10.23 r.

g. 7.00 + Aleksandry Watras G.6.

g. 8.00 * Msza Przebłagalna za grzechy przeciwko Bogu i jego Matce.

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.7.

g. 8.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.7.

g. 8.00 + Marianny Seferyńskiej w 32 r. śm. i za C.R.

g. 19.00 + Olgi i Stanisława i za C.R. Klehr i Sarama

Ndz.08.10.23 r.  

g. 7.30 * O Bł. Boże i zdrowie z podziękowaniem za 4 lata życia Karoliny, o Dary Ducha Św. dla Niej, Rodzeństwa i Rodziców.

g. 7.30 + Aleksandry Watras  G.7.

g. 9.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.8.

g. 9.00 + Stanisława Kostaniak G.8.

g. 10.30 * O Bł. Boze dla Ewy i Wojciecha w 40 r. S.M. i za C.R.

g. 11.45 + ZBIOROWA

+ Aleksandry Watras G.7.

g. 13.00 + Zbiorowa

+ Stanisława Kostaniak G.8.

+ Aleksandry Watras G.7. 

g. 15.00 + Tadeusza Olszewskiego w I r. śm. i za C.R.

+ Bronisława (ON), Leokadii, Józefa, Marii, Emiliana i Małgorzaty 

g. 18.30 * O Bł. Boże i. Dary Ducha Św. i Dar Potomstwa dla Karoliny i Damiana, oraz dla Klaudii i Krystiana

g. 20.00 * O Bł. Boze i łaski dla Janusza z racji 74 r. ur. oraz dla C.R. Czapskich i ich znajomych i bliskich

Ndz.08.10.23 r. KAPLICA DZIECI

g. 10.30 * ZBIOROWA *

* O Bł. Boże dla 

g. 13.00 * Zbiorowa

* O Bł. Boże i łaski

Pon. 09.10.23 r.. 

g. 7.00 + 

g. 7.00 +

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.9.

g. 8.00 + 

g. 15.00 + Stanisława Kostaniak G.9. 

g. 19.00 + Aleksandry Watras G.8. 

Wtr .10.10.23 r. 

g. 7.00 + Aleksandry Watras G.9. 

g. 7.00 + Jasia w XIII r. śm. i C.R. Jabłonowskich

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.10.

g. 8.00 + 

g. 15.00 

g. 19.00 + Stanisława Kostaniak (ON) G.10.

 Śrd 11.10.23 r. 

g. 7.00 Aleksandry Watras G.10.

g. 7.00 + Marianny i Mariana, Kamili i Heleny i Franciszka C.R. Szczepkowskich

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.11.

g. 8.00 + 

g. 15.00 + Aleksandry Watras G.11. 

g. 19.00 + Nowenna do M. Bożej  +

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy

Stanisława Kostaniak G.11.

+ Aleksandry Watras G.10.

+ Marianny i Mariana, Kamili i Heleny i Franciszka C.R. Szczepkowskich

* O Bł. Boże i łaski dla Doroty i Emiliana w XX r. S.M. o Bożą Opiekę dla Jubilatów i za C.R. 

Czwt. 12.10.23 r. 

g. 7.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.12.

g. 7.00 + Aleksandry Watras G.11.

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.12.

g. 8.00 * O Bł. Boże i potrzebne łaski dla Beaty i Tomasza z racji XXI r. S.M. i za C.R. Kozińskich

g. 15.00 + Andrzeja Gniazdowskiego w X r. śm. i za C.R.

g. 19.00 + ZBIOROWA

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Kościołą

* O nowe i gorliwe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 

+ Stanisława (ON) Kostaniak G.12.

+ Aleksandry Watras G.11.

* O Bł. Boże i Dary Ducha Św. dla Joanny i za C.R. Listwon

+ Kazimierza w III r. śm. i Haliny C.R. Kosteckich i Wolszczak

+ Edwarda Gierwiałło i Edwarda Mazura 

Ptk. 13.10.23 r. 

g. 7.00 + Kazimierza w III r. śm. i Haliny C.R. Kosteckich i Wolszczak

g. 7.00 + Edwarda Gierwiałło i Edwarda Mazura 

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.13.

g. 8.00 + Aleksandry Watras G.12.

g. 15.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.13. 

g. 19.00 + Barbary i Franciszka, Stanisławy i Edwarda, Marka C.R. Radków i Drzewieckich

Sob. 14.10.23 r.

g. 7.00 * O Bł. Boże i zdrowie dla Jadwigi z racji imienin i za C.R. Wójcickich i Lis

g. 8.00 + Aleksandry Watras G.13.

g. 8.00 * O Bł. Boże i łaski dla Anny z racji XIV r. ur. i za C.R.

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.14.

g. 8.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.14.

g. 19.00 + Wacława (ON) Mazurka w XXXV r. śm. i za C.R.

Ndz.15.10.23 r.  

g. 7.30 + Wacławy i Jana Kłoszewskich, Florentyny Piłatowicz

g. 7.30 + Grzegorza Piotrkowicza G.15.

g. 9.00 * O Bł. Boze i łaski dla Jadwigi Tylickiej od przyjaciół z Chóru Parafialnego

g. 9.00 + Stanisława Kostaniak G.15.

g. 10.30 * O Bł. Boze dla Zofii i Ryszarda zająć z racji 50 r. S.M. i za C.R.

g. 11.45 + ZBIOROWA

+ Aleksandry Watras G.14.

* O Bł. Boże i Dary Ducha Św. dla Joanny z racji XIV r. ur. i za C.R. Listwon

* O Bł. Boże i opiekę dla Małgorzaty i Ryszarda z racji 40 r. S.M. i za C.R. Matuszewskich 

g. 13.00 + Zbiorowa

+ Stanisława Kostaniak G.15.

+ Aleksandry Watras G.14. 

+ Andrzeja Witkowskiego w X r. śm. i za C.R. Witkowskich, Grabowskich, Hodowców, Norgów, Gałka, Gosińskich, Giedych 

g. 15.00 + Jasia Jabłonowskiego w XIII r. śm. i za C.R.

g. 18.30 * O Bł. Boże i. Dary Ducha Św. dla Julii z racji XXI r. ur. i za C.R. Domagalskich

g. 20.00 * O Bł. Boze i łaski dla Susan Messerli z racji XVII r. ur. i za C.R.

* ( WSPOMNIENIE) O Bł. Boze i zdrowie dla Ewy i Marka z racji 41 r. S.M. i za C.R. Wieteska 

Ndz.15.10.23 r. KAPLICA DZIECI

g. 10.30 + Aleksandry Watras G.14. - TYLKO TA JEDNA

g. 13.00 * Zbiorowa

* O Bł. Boże i łaski

Pon. 16.10.23 r.. 

g. 7.00 * O Bł. Boże i łaski dla Ewy i Marka w 41 r. S.M. i za C.R. Wieteska i Zakrzewskich

g. 7.00 +

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.16.

g. 8.00 * O Bł. Boże i łaske pojednania z Panem Bogiem dla Małgorzaty w dniu imienin przez wstawiennictwo św. Małgorzaty

g. 15.00 + Aleksandry Watras G.15. 

g. 19.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.16. 

Wtr .17.10.23 r. 

g. 7.00 + Aleksandry Watras G.16. 

g. 7.00 + 

g. 8.00 + Anny Piwnik

g. 8.00 + Andrzeja Witkowskiego w X r. śm. i za C.R. Witkowskich, Grabowskich, Hodowców, Norgów, Gałka, Gosińskich, Giedych 

g. 15.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.17. 

g. 19.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.17.

 Śrd 18.10.23 r. 

g. 7.00 Aleksandry Watras G.17.

g. 7.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.18.

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.18.

g. 8.00 + Zofii Misztal w III r. śm. i Zbigniewa i za C.R.

g. 15.00 +

g. 19.00 + Nowenna do M. Bożej  +

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy

Stanisława Kostaniak G.18.

+ Aleksandry Watras G.17.

Zofii Misztal w III r. śm. i Zbigniewa i za C.R.

Czwt. 19.10.23 r. 

g. 7.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.19.

g. 7.00 + Aleksandry Watras G.18.

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.19.

g. 8.00 * 

g. 15.00 + 

g. 19.00 + ZBIOROWA

* Za Dusze w czyśćcu cierpiące

* Za ofiarodawców na rzecz budowy Kościołą

* O nowe i gorliwe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 

+ Stanisława (ON) Kostaniak G.19.

+ Aleksandry Watras G.18.

Ptk. 20.10.23 r. 

g. 7.00 + Aleksandry Watras G.19.

g. 7.00 + Ireny i Stanisława Bartnickich, Krystyny i Jerzego Konarskich

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.20.

g. 8.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.20.

g. 15.00 + 

g. 19.00 + Elzbiety i Witolda C.R. Michalak i Maciejewskich

Sob. 21.10.23 r.

g. 7.00 * O Bł. Boze i zdrowie dla Eweliny z racji urodzin i za C.R. Nowickich 

g. 8.00 + Aleksandry Watras G.20.

g. 8.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.21.

g. 8.00 + Stanisława (ON) Kostaniak G.21.

g. 19.00 + Krystyny Paszyn w XII r. śm.

Ndz.22.10.23 r.  

g. 7.30 + Aleksandry Watras G.21.

g. 9.00 + Grzegorza Piotrkowicza G.22 

g. 9.00 + Stanisława Kostaniak G.22.

g. 10.30 + Haliny i Tadeusza Sylwińskich, Aleksandry i Franciszka Klimczak

g. 11.45 + ZBIOROWA

+ Aleksandry Watras G.21.

* O Bł. Boże i Dary Ducha Św.

g. 13.00 + Zbiorowa

+ Stanisława Kostaniak G.22.

+ Aleksandry Watras G.21. 

g. 15.00 * O Bł. Boże i zdrowie i Dary Ducha Św. dla Jana Pawła z racji imienin i za C.R. Kozińskich

g. 18.30 * O Bł. Boże i. Dary Ducha Św. dla Małgorzaty i Piotra Kuleszów z racji 35 r. S.M. i za C.R.

g. 20.00 + Beaty Perkowskiej

Ndz.22.10.23 r. KAPLICA DZIECI

g. 10.30 * ZBIOROWA

g. 13.00 * Zbiorowa

* O Bł. Boże i łaski

 


 


 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

          

 

          
Zmieniony ( 20.09.2023. )